Álláshirdetések

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

Gazdasági igazgató

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

pályázatot hirdet a

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (munkáltató)

gazdasági igazgatói munkakör ellátására

magasabb vezetői megbízás keretében

munkakör ellátására

A jogviszony típusa:

Egészségügyi szolgálati jogviszony

A jogviszony időtartalma:

Határozatlan

Gazdasági igazgatói feladatok ellátására adott

magasabb vezetői megbízás időtartama: Határozatlan

A munkavégzés helye:

1095 Budapest, Mester u. 45.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A gazdasági igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. [43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. § (4) bekezdése]

 • Közvetlenül irányítja a Kft. gazdasági-logisztikai ellátó tevékenységét,

 • A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető helyettese,

 • a Kft. gyógyító-megelőző funkciói ellátására középtávú gazdasági stratégia kidolgozása,

 • a Kft. gazdálkodása vonatkozásában irányadó szabályzatok elkészítése, és azok végrehajtásának ellenőrzése,

 • költségvetés szerkezetének kidolgozása, a működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek, anyag, eszköz szolgáltatás szükségleteinek felmérése és a rendelkezésre álló forrásokkal való összehangolása, a költség-takarékos gazdálkodás megszervezése és annak ellenőrzése a folyamatos likviditás biztosítása,

 • a Kft. könyvviteli, vagyon-, anyag-, eszköz-nyilvántartási, és bizonylati rendjének kialakítása, valamint betartásának ellenőrzése,

 • a mérleg, zárszámadás és beszámoló határidőre történő elkészítése,

 • adóbevallások elkészítése,

 • a bérgazdálkodással összefüggő feladatok ellenőrzése.

Felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás során hozott intézkedésekért.

Munkabér és juttatás:

Az Eszjtv. 8. § (7) bekezdése értelmében az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó személyek illetményét – a (2) bekezdés keretein belül – a felek szabad megállapodása határozza meg, az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, a juttatások tekintetében a FESZ Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • közgazdasági (pénzügyi) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői képesítés, vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, valamint legalább 3 éves vezetői gyakorlat.

 • büntetlen előélet,

 • cselekvőképesség,

 • magyar állampolgárság

 • felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),

 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakorvosi rendelőintézetben szerzett gazdasági vezetői munkatapasztalat

 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés

 • egészségügyi kontrollingrendszer működtetésében szerzett releváns tapasztalat

 • JDolber és ECOStat programok alapos ismerete

 • NEAK többletkapacitási eljárásokban szerzett jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

 • vezetői program,

 • vezetői gyakorlat igazolása,

 • fizetési igény megjelölése,

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,

 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény. 2. § (10) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (4) és (5) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, valamint, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Eszjtv. 4. § (6) bekezdése értelmében vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

Döntést követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/32/2022, valamint a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör.

 • Személyesen: Jegyzői Titkárság (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat előzetesen a fenntartó által kijelölt véleményező bizottság és a szakmai vezetőtestület értékeli. A véleményezést figyelembe véve az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság és a Pénzügy és Ellenőrzési Bizottság javaslatára a pályázók meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát eredménytelennek nyilvánítja.

Amennyiben a nyertes pályázó a munkaszerződés megkötésekor nem rendelkezik legalább ötéves költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal, úgy a gazdasági igazgató munkakörbe történő kinevezés három hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának várható határideje:

A pályázatok véleményezési eljárását követő Képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu,szerezhet.

Védőnők

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 3 fő területi védőnő, 2 fő iskolavédőnő munkakör betöltésére.

 

Munkakör és munkahely megnevezése:

 Védőnő

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Védőnői Szolgálat

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.

Feltételek:

 • védőnői diploma
 • büntetlen előélet
 • érvényes működési kártya
 • érvényes kamarai tagság
 • szakmai önéletrajz
 • 3 COVID oltás megléte

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

–    határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő (napi 8 óra)

Juttatások és egyéb információk:

 • bérezés egészségügyi bértábla szerint
 • az állás azonnal betölthető

A pályázatok benyújtásának módja:

dr Mechler András ügyvezető igazgató részére a human@feszrendelo.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ágostonné Gábriel Magdolna vezető védőnő nyújt, a 0620/428-2999-os telefonszámon.

Szakorvosok

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet:

 neurológus, reumatológus, (UH-ban jártas) radiológus szakorvosi munkakörök betöltésére.

Munkavégzés helye:                                                                                                                                         1095 Budapest, Mester u. 45.

Feltételek:                                                                                                                                                                   – orvosi diploma                                                                                                                                                           – a megfelelő szakvizsga                                                                                                                                             – szakmai önéletrajz                                                                                                                                                     – érvényes működési kártya                                                                                                                                       – orvosi kamarai tagság

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:                                                                                           – határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:                                                                                                                                              – teljes/rész munkaidő

Juttatások és egyéb információk:                                                                                                                         – bérezés bértábla alapján                                                                                                                                       – az állás azonnal betölthető                                                                                                                                     – nyugdíjas orvos jelentkezését is várjuk

A pályázatot                                                                                                                                                                – a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  Kft. Dr. Mechler András ügyvezető         igazgató részére, e-mailen a  titkarsag@feszrendelo.hu várjuk.                                                                        – Egyéb a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 455-4570-es telefonszámon kérhető.

Szakasszisztens

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő szakasszisztens munkakör betöltésére, bőrgyógyászat szakrendelésre, váltott műszakban.

 

Munkavégzés helye:

1095 Budapest, Mester u. 45.

 

Feltételek:

 • OKJ végzettség igazolása
 • szakmai önéletrajz
 • érvényes működési kártya
 • kamarai tagság

 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

–    határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

–    teljes munkaidő

 

Juttatások és egyéb információk:

 • bérezés ESZJ bértábla szerint
 • az állás azonnal betölthető

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Oravecz Katalin intézetvezető főnővér részére történő megküldésével (1095 Budapest, Mester u. 45.), valamint e-mailen a mir@feszrendelo.hu címre.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oravecz Katalin intézetvezető főnővér nyújt a 455-4559-es telefonszámon.

Műtősnő

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő műtősnő munkakör betöltésére, Egynapos sebészetre, délelőtti műszakban.

 

Munkavégzés helye:

            1095 Budapest, Mester u. 45.

 

Feltételek:

 • OKJ végzettség igazolása
 • szakmai önéletrajz
 • érvényes működési kártya
 • kamarai tagság

 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

–    határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

–    teljes munkaidő

 

Juttatások és egyéb információk:

 • bérezés ESZJ bértábla szerint
 • az állás azonnal betölthető

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Oravecz Katalin intézetvezető főnővér részére történő megküldésével (1095 Budapest, Mester u. 45.), valamint e-mailen a mir@feszrendelo.hu címre.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oravecz Katalin intézetvezető főnővér nyújt a 455-4559-es telefonszámon.

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet titkárnő munkakör betöltésére.

 

 

Háziorvos - Dési Huber u. 20.

                                                                    PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

                                                           Háziorvosi praxis betöltésére


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 27. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 év határozott időtartamra szóló feladatellátási szerződés keretében, heti 40 órában, felnőtt háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási határán belül a 27. számú felnőtt háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: http://feszrendelo.hu/wp-content/uploads/2021/08/felnott_haziorvosi_korzet.pdf )

Háziorvosi rendelő címe: 1098 Budapest, Dési Huber u. 20.

Pályázati feltételek:

 • A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,
 • – büntetlen előéletű,
 • – magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • – Magyar Orvosi Kamarai Tagság

Pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai életrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget,
 • szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.
 • Ellátandó 14 év feletti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 2.077 fő.
 • Központi háziorvosi ügyelet van, az ügyeletben való részvétel nem kötelező.

A feladatellátási szerződés időtartama:

 • A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozott időre, 5 év időtartamra feladatellátási szerződést köt

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2022. március 10. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodára (cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.).

Személyesen hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 9:00 óra és 15:00 óra között,

pénteken 9:00 óra és 12:00 óra között.

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „27. sz. háziorvosi praxis”.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő rendes bizottsági ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Hajdu Erika egészségügyi referenstől kérhető a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Háziorvos - Vaskapu u. 23-29.

                         

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Háziorvosi praxis betöltésére


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében meghatározott 1. számú házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 év határozott időtartamra szóló feladatellátási szerződés keretében, heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

 

Az ellátandó terület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási határán belül a 1. számú házi gyermekorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető:

http://feszrendelo.hu/wp-content/uploads/2021/08/gyerek_haziorvosi_korzet.pdf)

 

Háziorvosi rendelő címe: 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.

 

Pályázati feltételek:

Az nyújthat be pályázatot, aki

 • megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

 • büntetlen előéletű,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszú,
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagsággal rendelkezik.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai életrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
 • szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

 

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 

 • Ellátandó 0-14 év közötti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 932 fő.
 • Központi házi gyermekorvosi ügyelet van, az ügyeletben való részvétel nem kötelező.

A feladatellátási szerződés időtartama:

 • A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozott időre, 5 év időtartamra feladatellátási szerződést köt

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2022. április 20. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodára (cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.).

Személyesen hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 9:00 óra és 15:00 óra között,

pénteken 9:00 óra és 12:00 óra között.

A pályázatokat 1 példányban, sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „1. sz. házi gyermekorvosi praxis”.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő rendes bizottsági ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Hajdu Erika egészségügyi referenstől kérhető a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Skip to content