Álláshirdetések

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

Gazdasági igazgató

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

pályázatot hirdet a

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (munkáltató)

 

gazdasági igazgatói munkakör ellátására

magasabb vezetői megbízás keretében

munkakör ellátására

 

 

A jogviszony típusa:

Egészségügyi szolgálati jogviszony

 

A jogviszony időtartalma:

Határozatlan

 

Gazdasági igazgatói feladatok ellátására adott

magasabb vezetői megbízás időtartama: Határozatlan

 

A munkavégzés helye:

1095 Budapest, Mester u. 45.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

 

A gazdasági igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. [43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. § (4) bekezdése]
 • Közvetlenül irányítja a Kft. gazdasági-logisztikai ellátó tevékenységét,
 • A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető helyettese,
 • a Kft. gyógyító-megelőző funkciói ellátására középtávú gazdasági stratégia kidolgozása,
 • a Kft. gazdálkodása vonatkozásában irányadó szabályzatok elkészítése, és azok végrehajtásának ellenőrzése,
 • költségvetés szerkezetének kidolgozása, a működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek, anyag, eszköz szolgáltatás szükségleteinek felmérése és a rendelkezésre álló forrásokkal való összehangolása, a költség-takarékos gazdálkodás megszervezése és annak ellenőrzése a folyamatos likviditás biztosítása,
 • a Kft. könyvviteli, vagyon-, anyag-, eszköz-nyilvántartási, és bizonylati rendjének kialakítása, valamint betartásának ellenőrzése,
 • a mérleg, zárszámadás és beszámoló határidőre történő elkészítése,
 • adóbevallások elkészítése,
 • a bérgazdálkodással összefüggő feladatok ellenőrzése.

Felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás során hozott intézkedésekért.

 

Munkabér és juttatás:

Az Eszjtv. 8. § (7) bekezdése értelmében az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó személyek illetményét – a (2) bekezdés keretein belül – a felek szabad megállapodása határozza meg, az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, a juttatások tekintetében a FESZ Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata az irányadó.

 

 

Pályázati feltételek:

 • közgazdasági (pénzügyi) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői képesítés, vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, valamint legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakorvosi rendelőintézetben szerzett gazdasági vezetői munkatapasztalat
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
 • egészségügyi kontrollingrendszer működtetésében szerzett releváns tapasztalat
 • JDolber és ECOStat programok alapos ismerete
 • NEAK többletkapacitási eljárásokban szerzett jártasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • vezetői program,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • fizetési igény megjelölése,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény. 2. § (10) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (4) és (5) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, valamint, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Eszjtv. 4. § (6) bekezdése értelmében vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

Döntést követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 1.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • E-mailben a jegyzo@ferencvaros.hu címre megküldve, vagy
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/68/2022 valamint a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör, vagy
 • Személyesen: Jegyzői Titkárság (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

 

A személyesen leadott, vagy postai úton megküldött pályázatok esetében a pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve) kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat előzetesen a fenntartó által kijelölt véleményező bizottság és a szakmai vezetőtestület értékeli. A véleményezést figyelembe véve az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság és a Pénzügy és Ellenőrzési Bizottság javaslatára a pályázók meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát eredménytelennek nyilvánítja.

 

A gazdasági igazgató munkakörbe történő kinevezés három hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának várható határideje:

A pályázatok véleményezési eljárását követő Képviselő-testületi ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Önkormányzat honlapja www.ferencvaros.hu
 • A FESZ Nonprofit Kft. weboldala www.feszrendelo.hu
 • Profession.hu oldalon

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

 

Védőnők

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 3 fő területi védőnő, 2 fő iskolavédőnő munkakör betöltésére.

 

Munkakör és munkahely megnevezése:

 Védőnő

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Védőnői Szolgálat

1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.

Feltételek:

 • védőnői diploma
 • büntetlen előélet
 • érvényes működési kártya
 • érvényes kamarai tagság
 • szakmai önéletrajz
 • 3 COVID oltás megléte

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

–    határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

 • teljes munkaidő (napi 8 óra)

Juttatások és egyéb információk:

 • bérezés egészségügyi bértábla szerint
 • az állás azonnal betölthető

A pályázatok benyújtásának módja:

dr Mechler András ügyvezető igazgató részére a human@feszrendelo.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ágostonné Gábriel Magdolna vezető védőnő nyújt, a 0620/428-2999-os telefonszámon.

Szakorvosok

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet:

 neurológus, reumatológus, (UH-ban jártas) radiológus szakorvosi munkakörök betöltésére.

Munkavégzés helye:                                                                                                                                         1095 Budapest, Mester u. 45.

Feltételek:                                                                                                                                                                   – orvosi diploma                                                                                                                                                           – a megfelelő szakvizsga                                                                                                                                             – szakmai önéletrajz                                                                                                                                                     – érvényes működési kártya                                                                                                                                       – orvosi kamarai tagság

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:                                                                                           – határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:                                                                                                                                              – teljes/rész munkaidő

Juttatások és egyéb információk:                                                                                                                         – bérezés bértábla alapján                                                                                                                                       – az állás azonnal betölthető                                                                                                                                     – nyugdíjas orvos jelentkezését is várjuk

A pályázatot                                                                                                                                                                – a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  Kft. Dr. Mechler András ügyvezető         igazgató részére, e-mailen a  titkarsag@feszrendelo.hu várjuk.                                                                        – Egyéb a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 455-4570-es telefonszámon kérhető.

Szakasszisztens

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő szakasszisztens munkakör betöltésére, diabetológia rendelésre és 1 fő nőgyógyászatra, váltott műszakban.

 

Munkavégzés helye:

1095 Budapest, Mester u. 45.

 

Feltételek:

 • OKJ végzettség igazolása (ápoló 54,55) vagy diabetológiai szakasszisztens
 • szakmai önéletrajz
 • érvényes működési kártya
 • kamarai tagság

 

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

–    határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

–    teljes munkaidő

 

Juttatások és egyéb információk:

 • bérezés ESZJ bértábla szerint
 • az állás azonnal betölthető

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Oravecz Katalin intézetvezető főnővér részére történő megküldésével (1095 Budapest, Mester u. 45.), valamint e-mailen a mir@feszrendelo.hu címre.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Oravecz Katalin intézetvezető főnővér nyújt, a 455-4559-es telefonszámon.

Anyagmozgató raktáros

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő anyagmozgató raktáros munkakör betöltésére.

Munkakör és munkahely megnevezése:

 Anyagmozgató raktáros

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Üzemeltetési –és Logisztikai Csoport

1095 Budapest, Mester utca 45-49.

Feltételek:

 • B kategóriás jogosítvány
 • büntetlen előélet
 • fizikai munkához szükséges erőnlét
 • önéletrajz

Főbb feladatok:

– központi raktárba beérkező áruk kezelése,

– leltári egységek áruval történő ellátása

– gépjárművezető helyettesítése

– nehéz fizikai munka

– anyagmozgatás, rakodás

Az alkalmazotti jogviszony időtartama:

–    határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

 • rész- vagy teljes munkaidő

Juttatások és egyéb információk:

 • bérezés megegyezés szerint
 • az állás azonnal betölthető

A pályázatok benyújtásának módja:

dr. Mechler András ügyvezető igazgató részére a titkarsag@feszrendelo.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Háziorvos - Dési Huber u. 20.

                                                                   PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
                                                           Háziorvosi praxis betöltésére


Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport,
Ifjúsági és Civil Bizottsága pályázatot hirdet a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő
testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.)
önkormányzati rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 27. számú, területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 év határozott
időtartamra szóló feladatellátási szerződés keretében, heti 40 órában, felnőtt háziorvosi
feladatok ellátására.


Az ellátandó terület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási határán belül a
27. számú felnőtt háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető:
http://feszrendelo.hu/wp-
content/uploads/2021/08/felnott_haziorvosi_korzet.pdf
)


Háziorvosi rendelő címe: 1098 Budapest, Dési Huber u. 20.

Pályázati feltételek:                                                                                                                                                  A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,
valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,
továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben
foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

büntetlen előéletű,

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

Magyar Orvosi Kamarai Tagság


Pályázathoz csatolni kell:

részletes szakmai életrajz,

motivációs levél,

iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén
alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy
egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint
képviselőtestületi tárgyalása során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba
beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános
tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és
elbírálásra),

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a
pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes
pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost
illeti meg.

Ellátandó 14 év feletti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 2.077 fő.

Központi háziorvosi ügyelet van, az ügyeletben való részvétel nem kötelező.


A feladatellátási szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozott időre, 5 év időtartamra köt
feladatellátási szerződést.


A pályázat benyújtásának határideje:

2022. augusztus 31. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell
érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk
figyelembe venni.


A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Irodára (cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.).

Személyesen hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 9:00 óra és 15:00 óra között,

pénteken 9:00 óra és 12:00 óra között.


A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára
adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „27. sz. háziorvosi praxis”.


A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága legkésőbb a pályázati határidő
lejártát követő rendes bizottsági ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus
úton értesítjük.


A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Hajdu Erika egészségügyi referenstől kérhető a

humanszolg@ferencvaros.hu
e-mail címen.


A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.ferencvaros.hu

https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/

https://mok.hu/praxishirdetes

Háziorvos - Vaskapu u. 23-29.

                                                                      PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

                                                                                       Háziorvosi praxis betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága pályázatot hirdet a Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében meghatározott, területi ellátási kötelezettséggel működő 1. számú házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozási formában, 5 év határozott időtartamra szóló feladatellátási szerződés keretében, heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási határán belül az 1. számú házi gyermekorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: http://feszrendelo.hu/wp-content/uploads/2021/08/gyerek_haziorvosi_korzet.pdf)

Háziorvosi rendelő címe: 1097 Budapest, Vaskapu u. 23-29.

Pályázati feltételek:

Az nyújthat be pályázatot, aki

 • megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

 • büntetlen előéletű,

 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státuszú,

 • Magyar Orvosi Kamarai Tagsággal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai életrajz,

 • motivációs levél,

 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,

 • szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

 • a működő vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • Ellátandó 0-14 év közötti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 932 fő.

 • Központi házi gyermekorvosi ügyelet van, az ügyeletben való részvétel nem kötelező.

A feladatellátási szerződés időtartama:

 • A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozott időre, 5 év időtartamra köt feladatellátási szerződést.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2022. augusztus 31. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodára (cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.).

Személyesen hétfő, kedd, szerda, csütörtöki napokon 9:00 óra és 15:00 óra között,

pénteken 9:00 óra és 12:00 óra között.

A pályázatokat 1 példányban, sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „1. sz. házi gyermekorvosi praxis”.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő rendes bizottsági ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton értesítjük.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Hajdu Erika egészségügyi referenstől kérhető a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Megszakítás