Adatvédelem

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzat

GDPR tájékoztató az EESZT-hez csatlakozott intézmények részére

NEAK adatvédelmi tájékoztatója a lakosság részére

1997 évi XLVII Tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)