Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.     A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
1095 Budapest, Mester u. 45.
tel.: 455-4500, fax: 455-4504
titkarsag[kukac]feszrendelo.hu
www.feszrendelo.hu
2.     A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Organogram
Feladatok.pdf
3.     A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Ügyvezető igazgató: Dr. Mechler András
                                             tel: 455-4570
                                             fax: 455-4504
                                             e-mail: titkarsag[kukac]feszrendelo.hu
Orvosigazgató:         Dr. Jelinek Benjámin Gábor
                                             tel: 455-4570
                                             fax: 455-4504
                                             e-mail: titkarsag[kukac]feszrendelo.hu
Intézetvezető főnővér:      Oravecz Katalin
              helyettese                tel: 455-4559
                                             fax: 455-4504
                                             e-mail: mir[kukac]feszrendelo.hu
Gazdasági vezető:     –
                                        tel.: 211-3082
                                        fax:
                                 e-mail: –
4.     A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
tel.: 215-1077
fax.: 210-6901
www.ferencvaros.hu
e-mail: polgarmester[kukac]feszrendelo.hu
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.     A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 1997. évi CLIV. törvény.pdf
1997. évi LXXXIII. törvény.pdf
1997. évi XLVII. törvény.pdf
2003. évi LXXXIV. törvény.pdf
2006. évi CXXXIV. törvény.pdf
SZMSZ
Adatvédelmi szabályzat
2.     A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Szabályzat
Igazgatóság
1095 Budapest, Mester u. 45.
tel.: 455-4570
fax: 455-4504
Adatvédelmi felelős: Szirtesi Sándor
III. Gazdálkodási adatok
1.     A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Üzleti terv 2022
Beszámoló és üzleti jelentés 2021
Üzleti terv 2021
Üzleti terv 2020
Üzleti jelentés 2019
Üzleti terv 2019
Üzleti jelentés 2018
Közbeszerzési szerződések 2018
5 millios szerződések 2018
Üzleti terv 2018
Üzleti jelentés 2017
Szerződések 2017
Közbeszerzési szerződések 2017
Közhasznúsági kimutatás 2017
Üzleti jelentés 2016
Üzleti terv 2017
2.     A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Humánpolitika
Vezetők 2016
Megszakítás