Dokumentumtár

Közhasznúsági jelentés - Jó Egészség Közhasznú Alapítvány

2015

PDF-Icon

Közhasznúsági jelentés 2015

 

2014

PDF-Icon

Közhasznúsági jelentés 2014

 

2013

PDF-Icon

Közhasznúsági jelentés 2013

 word Közhasznúsági jelentés 2012

 

Közhasznúsági jelentés - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKN Kft. 

 

2015

PDF-Icon

Közhasznúsági jelentés 2015

 

2014

PDF-Icon

Közhasznúsági jelentés 2014

PDF-Icon Közhasznúsági melléklet 2014

 

2013

PDF-Icon


Közhasznúsági jelentés 2013 - kiegészítő melléklet

PDF-Icon

Független könyvvizsgálói jelentés - 2013

PDF-Icon

Közhasznúsági melléklet - 2013

PDF-Icon Közhasznúsági jelentés 2012 - kiegészítő melléklet
 excel Közhasznúsági kimutatás 2012

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.     A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

1095 Budapest, Mester u. 45.

tel.: 455-4500, fax: 455-4504

titkarsag[kukac]feszrendelo.hu

www.feszrendelo.hu

2.     A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

Organogram PDF-Icon


Feladatok.pdf

3.     A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Ügyvezető igazgató:    Dr. Kovács József

                                             tel: 455-4570

                                             fax: 455-4504

                                             e-mail: titkarsag[kukac]feszrendelo.hu

 

Orvosigazgató:            Dr. Jelinek Benjámin Gábor

                                             tel: 455-4570

                                             fax: 455-4504

                                             e-mail: titkarsag[kukac]feszrendelo.hu

                                          

Általános

igazgatóhelyettes:        Dr. Mechler András

                                             tel: 455-4570

                                             fax: 455-4504

                                             e-mail: igazgatohelyettes[kukac]feszrendelo.hu

 

Ápolási igazgató:          Czinder Gézáné

                                             tel: 455-4559

                                             fax: 455-4504

                                             e-mail: apolasiigagzato[kukac]gmail.com

 

 

Gazdasági igazgató:       Kammermann Csaba

                                        tel.: 211-3082

                                        fax:

                                 e-mail: kammermann[kukac]feszrendelo.hu

 

4.     A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

tel.: 215-1077

fax.: 210-6901

www.ferencvaros.hu

e-mail: polgarmester[kukac]feszrendelo.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.     A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1997. évi CLIV. törvény.pdf

1997. évi LXXXIII. törvény.pdf

1997. évi XLVII. törvény.pdf

2003. évi LXXXIV. törvény.pdf

2006. évi CXXXIV. törvény.pdf

 

SZMSZ PDF-Icon
Adatvédelmi szabályzat PDF-Icon

 

 

2.     A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabályzat PDF-Icon

Igazgatóság

1095 Budapest, Mester u. 45.

tel.: 455-4570

fax: 455-4504

Adatvédelmi felelős: Szirtesi Sándor

 

 

III. Gazdálkodási adatok

1.     A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Beszámoló 2016 PDF-Icon
Üzleti terv PDF-Icon

 

 

2.     A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

umánpolitika PDF-Icon
Vezetők 2016 PDF-Icon